top of page

Khalil Gibrania

Puolet siitä mitä minä sanon on merkityksetöntä, mutta minä sanon sen, jotta toinen puoli voisi tavoittaisi sinut.

- Khalil Gibran


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page