top of page

Työnohjaus

Kohderyhmä:

Kaikki ammattikunnat: opettajat, terveydenhuoltohenkilöstö, sosiaalipuolen työntekijät, lakimiehet ynnä muut.

 

Sen avulla voit:

  • pitää yllä työssä jaksamista

  • löytää ratkaisuja työssä syntyviin ongelmiin

  • löytää uusia voimavaroja ja saada tukea niiden käyttöönottamiseen

  • kehittää vuorovaikutustaitoja

  • laajentaa ihmis- ja itsetuntemusta

 

Työnantajalle tiedoksi:

  • Työnohjauksen avulla työntekijät jaksavat paremmin ja voivat saada käyttöönsä uusia voimavaroja.

  • Työnohjaus on 2-3 vuotta kestävä prosessi, joka on ohjattavan ja työnohjaajan välistä vuorovaikutusta.

  • Työnohjaus tapahtuu työaikana

 

Myös pareittain tai ryhmässä tapahtuva työnohjaus mahdollista.

bottom of page